CARBONITE SB er etablert og drives av 3 studenter ved Universitetet i Sør-øst Norge avdeling Bø, og går linjen Innovasjon og Entreprenørskap. Alle 3 studentene har ulik bakgrunn, egenskaper og nettverk, som kommer godt med når vi skal etablere en bedrift. som dere kan se til høyre på denne siden er det skrevet litt info om medlemmene og deres bakgrunn. Gjennom innovasjon og ny teknologi har Carbonite som en visjon med å kunne bidra til økt sirkulær økonomi og minske fotavtrykket denne industrien etterlater. Gjennom bruken av biokull kan produktet ta opp hele 3,7 ganger så mye Co2 som biokull brukt i prosessen. Ved gode avtaler med lokale bedrifter vil råvarene som Carbonite benytter komme fra lokale bedrifter og nærliggende områder som igjen bidrar til sirkulær økonomi samt redusering av fotavtrykket sett fra et miljømessig perspektiv både hos Carbonite så godt som bedriftene vi har avtaler med.

CARBONITE er et foretak som interesserer seg for bedre jordhelse gjennom bruk av naturens egne prosesser. Vi arbeider med biokull og utnytter dette i ladet form, for å forbedre vekstgrunnlaget i ulike jordtyper. Bedriften fokuserer i utgangspunktet på plantejord og andre formål i både hager oh veksthus.

Bildet er tatt i samarbeid med Peter Jørgensen, du kan finne han her: https://www.fotopeter.no/

Jan Henning Hartviksen. Vår daglige leder har lang erfaring innen teknologiske industrirettete løsninger, og har solgt slike løsninger en 20+ år. Her har vi en kar som kan selge sand i Sahara og gress til gårdsbruk. Så her har vi en mann med flere kvaliteter. ⁠
Email: jan@carbonite.no

Lene Kristin Nordhus, Carbonites økonomiansvarlige. Damen som har alt for mye på agendaen, hun jobber hele tiden og får gjort alt til rett tid. Så imponerende som det er, har vi i Carbonite fått gleden av å ha henne som et skikkelig rivjern i bedriften. ⁠
Email: lene@carbonite.no

Kjell Erik Kalsvik også kjent som Kees, er Carbonites markedsfører. Han er utdannet maskiningeniør ved NTNU i Trondheim og er selverklært bedriftens Solan Gundersen. ⁠
Email: kjell@carbonite.no